Bouw van zonnesystemen


Van zon naar stroom: de bouw van een zonnesysteem is ecologisch en economisch verantwoord

Een zonne-installatie gebruikt de onuitputtelijke energie van de zon om stroom te genereren en draagt daarbij bij aan het verlagen van de hoeveelheid CO2 in de lucht. De techniek achter zonnepanelen is zeer geavanceerd, een zonne-installatie levert belastingvoordeel op en in sommige gemeenten zijn er subsidieregelingen. De opgewekte energie kunt u zelf gebruiken of tegen een vaste terugleververgoeding terugleveren aan het energienet. Deze terugleververgoeding is nog steeds de grootste inkomstenbron van een zonnesysteem. Al met al is een zonnesysteem dus zeker de investering waard.


Installatie van een nieuwe zonne-installatie door een expert

Een zonnesysteem is op vrijwel ieder dak in richting Zuiden, Oosten of Westen aan te brengen. Op een typisch vrijstaand huis worden systemen van gemiddeld 5 Kilowatt aangebracht. Bij de bouw van een systeem van dit formaat leidt dit, afhankelijk van de gekozen uitrusting, tot een kostenplaatje van tussen €6.000 en €8.000. Er zijn hiervoor verschillende financieringsbronnen.


Nu een offerte aanvragen

Vul het formulier in voor een vrijblijvend aanbod voor de bouw van een zonne-installatie.